Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Grama Niladhari Divisions

DETAILS OF GRAMANILADARIES, PORATIVU PATTU, VELLAVELY

 


S/NO DIV NO NAME OF G/N DIVISION NAME OF GRAMA NILADHARI TELEPHONE NO PRIVATE
ADDRESS
MOBILE HOME
1 96 Mandur 3 Mr.S.Sangeethan(ACT)


2 96A Mandur Kottamunai Mr.S.Vivekananthan (ACT)


3 97 Mandur 1&2 Mr.P.Sivalingam 0757463315 0654920105 Mandur 1&2, Mandur
4 97A Palamunai Mrs.S.Vinayagamoorthy 0779599639 0673677442 Thuraineelavanai-08, Thuraineelavanai
5 97B Mandur South Mrs.S.Nimalakuru 0775390493
13/68, Shangarpuram, Mandur
6 98 Thampalawatta Mr.K.Satheeswaran 0776175589 0654920014 Mandur-01, Mandur
7 98A Ranamadu Mr.S.Kugathasan(ACT)


8 98B Shangarpuram Mr.M.Sathyasothy(ACT)


9 98C Kanesapuram Mr.S.Vivekananthan 0775824636 0653642293 Mandur-01, Mandur
10 99 Vellavelly Mr.N.Rahulan(ACT)


11 99A Kakkachchivaddai Mr.T.Laxsakumar(ACT)


12 99B Palayadivaddai Mr.P.Arulrajah 0757470083 0652251474 Eruvil, Kaluwanchikudy
13 99C Sinnawattai Mr.S.Sangeethan 0772355796 0673670636 Mandur-01, Mandur
14 99D Vilanthoddam Mr.V.Uthayakumar(ACT)


15 99E Anaikaddiyavely Mr.M.Saththiyanarayanan 0774752304 0653691139 Mandur-01,
16 99F Nellikadu Mr.V.Uthayakumar 0772580275 0653693660 Senaikudiyiruppu-01, Kalmunai
17 99G Kannapuram Mr.T.Luxsakumar 0777681400 0653643405 Kaluthavalai-03, Kaluwanchikudy
18 99H Malayarkkaddu Mr.S.Kugathasan 0773507965 0653646266 Mandur -01
19 99I Palachcholai Mr.P.Arulrajah(ACT)


20 99J Vivekanandapuram Mr.N.Rahulan 0770214009 0672224638 Senaikudiyiruppu-01, Kalmunai
21 99K Kannapuram - East Mr.P.Sugathas 0779952207 0653693660 Mandur-01, Mandur
22 106 Palugamam-2 Mr.E.Kandasamy 0778307257 0654900706 Palugamam-02, Thiruppalugamam
23 106A Thikkodai Mr.M.Sathiyasothy 0775198880 0653640382 KaliKovil Road, Periyaporativu
24 106B Veeranchanai, 106B Mr.E.Kandasamy(ACT)


25 106C Thumpankerny Mr.T.Sakthivel(Act)


26 106D Vanninagar Mr.M.Parimalarasa(ACT)


27 106E Suravanayadiyoottu Mr.T.Sakthivel 0777733811 0652251112 47/17, Sinna Uppodai, Batticaloa
28 107 Palugamam- 1 Miss.M.Arunthavamalar 0776020327 0654923193 Central Road, Vellavely
29 107A Navagirinagar Mr.E.Pratheeparaj 0775198880 0653642692 Palugamam-01
30 107B Ganthipuram Mr.T.Thiyatheeswaran(Act)


31 107C Vammiyadiyoottu Mr.A.Srinathan(Act)


32 107D Mavetkudah Mr.N.Atputharajah 0770706115 0652250218 Manal Road, Kaluwanchikudy
33 107E Kalumunthanveli Mr.T.Thiyatheeswaran 0779358085 0653657153 Church Road,Kaluwanchikudy
34 107F Selvapuram Mr.A.Srinathan 0778061742 0653657446 Kombu Chanthy, Eruvil
35 107G Vipulanandapuram Mr.M.Parimalarasa 0774735022 0672221470 Periyakallar-01, Kallar
36 107H Thumpankerny Y.A.S Mr.R.Mayooran 0771347953 0653640062 Mandur-01, Mandur
37 108 Periyaporathivu Mr.T.Prabakaran 0772424285 0672225148 Periyakallar-02, Kallar
38 108A Munaithivu Mr.M.Manogaran 0774300927 0652251010 Sri Ramakrishnan Lane, Kaluwanchikudy-08
39 108B Punnaikulam Mr.S.Gopalasingam(Act)


40 108C Paddapuram Mr.T.Prabakaran(Act) 0772424285 0672225148 Periyakallar-02, Kallar
41 109 Kovil Porathivu Mr.S.Gopalasingam 0776309395
Kaluthavalai-01, Kaluwanchikudy
42 109A Kovil Porathivu South Mr.J.Muthulingam 0776957307 0673696181 Mainstreet, Kurumanveli
43 109B Kovil Porathivu West Mr.A.Muralitharan 0771984705 0652225852 Babysingam Sasthiriyar str, Kallady

Last Updated (Thursday, 26 February 2015 06:19)